Over


Fotograaf: Roos Tulen

Het in Leiden gevestigde Dance Company The Kitchen werd in 2017 opgericht door choreograaf en componist Jamie de Groot
(Leiderdorp, 1993). Onder deze naam maakt hij zijn eigen dansvoorstellingen en dansfilms en componeert hij zijn eigen muziek.
The Kitchen profileert zich nadrukkelijk als interdisciplinair gezelschap dat met zijn producties een belevingservaring wil bieden aan het publiek.
De voorstellingen van The Kitchen vinden niet alleen plaats in het theater, maar juist–zelfs bijvoorkeur–ook op locatie. Dit locatiespecifieke werk biedt de mogelijkheid om te experimenteren met beweging, waarbij The Kitchen onderzoekt hoe de kaders van de traditionele theateropstelling (blackbox) doorbroken kunnen worden. Immersiveness vormt hierbij een sleutelwoord; het streven is dat het publiek zich als het ware op een filmset waant–of zelfs ín de film. The Kitchen kiest dan ook graag voorsettings waar het publiek dicht op de huid van de dansers zit en waarin het soms zelf een actieve rol aanneemt. Het filmische aspect sluit aan bij De Groots cinematografische benadering van dans en beweging: hij zoomt in op de menselijke lichaamstaal, hij abstraheert gebaren, houdingen en expressies en vergroot die vervolgens uit. Found choreography vormt doorgaans de basis van zijn bewegingsmateriaal en zijn onderzoek naar de drijfveren van de mens.

Fotograaf: Franziska Magel

De Groot kijkt voorbij dansstijlen; de dansers met wie hij werkt, kiest hij op basis van hun sterke(theater)persoonlijkheid. Daarnaast werkt hij graag samen met makers uit andere kunstdisciplines; muzikanten, scenografen, beeldend kunstenaars et cetera. Muziek speelt een cruciale rol in het werk van De Groot. Zijn elektronische composities zijn sterk ritmisch van aard, en zijn niet alleen bepalend voor de sfeervan de individuele scènes, maar versterken ook de spanningsboog van het geheel. Met zijn producties beoogt The Kitchen een snaar te raken bij het publiek en hen op ongedwongen wijze aan het denken te zetten en vooral te inspireren.


© 2023

Theme by Anders Norén